Domokos László

Ünnepi lapszám a művelődéstörténet kiemelt pillanatairól

2020-11-20 14:31
A Szín Közösségi Művelődés 25. évfolyamának lapszámai örök emléket állítanak a Nemzeti Művelődési Intézet székházának megépítéséhez vezető közel egy évtizedes szakmafejlesztő folyamatnak, az épület szellemiségének, és értékének.
A 2020. év jelentős változást hozott a NMI életébe és feladatellátásába, hosszú évek hányattatásai után végre otthonra lelt a Hungarikum Ligetben. Ezzel szimbolikus értelemben, és a mindennapi szakmai tevékenységek, módszertani fejlesztések, együttműködések viszonylatában is a Kárpát-medence meghatározó értékközpontjának részévé vált az intézmény.
 
NMI_kiadvany
 
 
A székházavatás alkalmára készült el a Szín Közösségi Művelődés folyóirat idei második lapszáma, amelyben állami vezetők, az építési folyamatban részt vállaló szakemberek és partnerek osztották meg az olvasókkal a kultúra és a közösségek iránt elkötelezett gondolataikat.
 
NMI_kiadvanybanDL
 
A lapszámban megjelent interjú során fontosnak tartottam elmondani, hogy a közművelődésnek milyen nagy szerepe van napjainkban. Úgy gondolom, a közfeladatok ellátása mellett, illetve azokat kiegészítve az országhatáron átnyúló kulturális kapcsolatok erősítése, a magyar kulturális értékek gyarapítása, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása és a közösségi szerepvállalás erősítése is mind olyan feladat, amelyben kiemelkedő szerepe van a Nemzeti Művelődési Intézetnek.
 
Ne felejtsük el, a nemzeti kultúra ápolása, a kulturális értékek megőrzése alapjaiban határozzák meg egy nemzet társadalmi fejlődési lehetőségeit, és ezek a következő generáció életkörülményeire is döntő befolyással vannak. Örömmel tölt el, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet a kultúra őrzésének letéteményeseként, immár a küldetéséhez méltó környezetben otthonává válhat a határokon átívelő magyar kultúrának. Az épület szimbolikus jelentőségét mutatja az is, hogy léte a magyar költségvetés, és így az adófizető állampolgárok támogatásának köszönhető, akik befektetésüket kamatozva láthatják megtérülni.