Domokos László

Változásmenedzsment a jövő szolgálatában

2022-02-24 10:12
Hogyan reagálunk a váratlan helyzetekre? Ismerjük saját reakcióinkat? Próbáltunk már egy szituációt másként kezelni, mint ahogy azt korábban tettük? Felismerjük, hol szükséges változtatni? A különböző, minket érő hatásokra adott válaszok alapjaiban határozzák meg életünket, környezetünket, és bizony az országunk sorsát is. Ezen témaköröket is érintve a változásmenedzsmentről tartottam előadást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Általánosságban elmondható, hogy a változás a környezeti feltételekhez való folyamatos alkalmazkodást jelenti. A környezeti feltételek módosulása pedig kikényszeríti a változtatást, ami által az új körülményekhez alkalmazkodni tudnak a szervezetek.
 
Ahhoz, hogy egy változásra adott intézkedési folyamat sikeres legyen, meg kell érteni a mozgató rugókat, világosan látni kell a célt, ahova el szeretnénk jutni, továbbá tudni kell azt is, hogy milyen eszközöket felhasználva tegyük mindezt, mely akadályokat kell kihívásként kezelnünk. Ezen komplex szemlélet megfelelő alkalmazásához elengedhetetlen gondolatiságunk/gondolkodásunk folyamatos fejlesztése.
 
Ezért is különösen nagy öröm számomra, hogy a változás vezetésének témakörében tartott előadásommal járulhattam hozzá az Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói szemléletének, látásmódjának szélesítéséhez. Előadásomban a változások menedzselésének témakörét az ÁSZ szervezetén belül bekövetkezett, az elmúlt években végbement változásokat, és azok hatásait, jó gyakorlatok bemutatásával tettem a hallgatók számára jobban érzékelhetővé.
 
valtozasmenedzsment
 
Kiemelten fontosnak tartom a jövő nemzedék számára azon értékek átadását, melyek hozzájárulnak az államról, a közéletről való szemléletük formálásához, a közgondolkodás fejlesztéséhez, integritás szemléletük mélyítéséhez. A változások, és azokra adott megfelelő válaszok nem csak egyéni, vagy vállalati szinten, de globális szinten is szignifikánsak.

Egy tágabb perspektívából vizsgálódva ugyancsak elég egy kisebb kitekintést tennünk az elmúlt évekre, máris számos jelentős fordulatot fel tudunk idézni.  A 2008-as válság a gazdaságpolitikai gondolkodásban előidézett paradigmaváltásától a jelenleg is tartó pandémiáig.  

Úgy gondolom, a hallgatóknak szükséges megismerniük a környezeti és szervezeti változások okozta kihívásokat. Előadásomban ezért arra törekedtem, hogy a változásmenedzsment indukcióinak megismertetésével a technológiai és gazdasági fejlődések tényszerűsége ismert és szem előtt tartott tényező legyen. A jövő iránya pedig egyértelműen a digitalizáció, a technológia továbbfejlődése, mellyel mindenkinek lépést kell tudni tartani.

Bízom benne, hogy a hallgatók figyelmét sikerült a változás menedzselésének irányába fordítanom, érdeklődésüket felkeltenem annyira, hogy akár saját kutatásokba kezdjenek a téma mélységeinek tanulmányozása által.

Útravalóként fogadják kérem Walter Benjamin idézetét: „A feladat nem az, hogy egyszer s mindenkorra, hanem az, hogy minden pillanatban döntsünk”. Ehhez pedig jó egészséget, és bátorságot kívánok Önöknek!