Domokos László

Visszatekintés az ÁSZ jubileum kapcsán

2021-01-19 00:00
A Közbeszerzési Hatóság szakmai folyóiratának felkérésére az elmúlt évtized tapasztalatairól osztottam meg gondolataimat a Közbeszerzési Értesítő Plusz idei első számában.
„A rend értéket teremt!” - 2010 júliusában ezzel a mondattal léptem be az Állami Számvevőszék székházának kapuján. Ma is mély meggyőződéssel vallom, hogy a közpénzügyek fejlesztéséhez alapvetően a szabálykövető és integritáselvű, etikus működésen keresztül vezet az út. A munkánk lényege tehát, hogy a tények rögzítésével, a bizonyítékokra alapozott, objektív számvevőszéki értékelésekkel előmozdítsuk a közpénzügyek átláthatóságát és hozzájáruljunk a jól irányított állam működéséhez, fenntartásához.
 
Az elmúlt tíz évben az Állami Számvevőszék a működési folyamatait, illetve szervezeti struktúráját illetően alapvető megújuláson ment keresztül. 2010-ben a szervezetfejlesztéssel indítottuk el azt a komplex változási folyamatot, amelynek köszönhetően most, képesek vagyunk válaszokat adni a 21. század, vagyis a digitalizáció korának kihívásaira. A szervezeti megújítás megindítása tette képessé az intézményünket a folyamatos építkezésre, valamint a változó jogi, gazdasági és társadalmi környezet kihívásainak való megfelelésre A megújulás magában foglalta a módszertanok folyamatos fejlesztését, a belső folyamatok átalakítását a tervezéstől egészen a hasznosulásig, különös figyelmet fordítva a minőségirányított működésre.
 
Mindez azt is eredményezte, hogy felkészülten fogadtuk a világjárványt, képesek voltunk gyorsan reagálni a váratlan helyzetekre. Vezető kollégáimmal, illetve a számvevőszék minden munkatársával együtt olyan szervezetet hoztunk létre, és működtetünk, amely képes volt alkalmazkodni a gyökeresen megváltozott körülményekhez.  Természetesen a fejlődés nem áll meg, folyamatosan törekednünk kell arra, hogy alkalmazkodjuk az újabb kihívásokhoz, technológiákhoz. Jelenleg 20-25 ezer olyan szervezet van Magyarországon, amelyik valamilyen jogcímen közpénzt kap, vagy közvagyont kezel, tehát az Állami Számvevőszék értékelheti a gazdálkodását. Amennyiben a különböző adókedvezményeket, egyéb juttatásokat is ide számoljuk, akkor több százezerre tehető a potenciális ellenőrzöttek köre. Ezért olyan, alapvetően monitoring típusú és a digitalizációban rejlő lehetőségeket kihasználó megközelítésre van szükség, amely exponenciálisan megnöveli a számvevőszéki ellenőrzések hatását.
 
DL_figyelo
 
Az ellenőrzések mellett az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott az Állami Számvevőszék – a közpénzt felhasználókat támogató – tanácsadó, tudásmegosztó tevékenysége is. E tevékenységének keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk az integritásközpontú szervezeti kultúra terjesztésére, a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépésre; az etikus közpénzügyi vezetőképzés alapjainak lefektetésére és elindítására; az ellenőrzést, illetve felügyeleti tevékenységet végző szervezetek módszertani fejlesztésére; a magyar társadalom gazdálkodási tudatosságának fejlesztésére és pénzügyi biztonságának erősítésére, valamint a digitalizáció elterjesztésére a közszférában.  Ezen küldetések - közvetve és közvetlenül is - hozzájárulnak ahhoz, hogy az Alaptörvény közpénzügyi fejezetének előírásai betölthessék szerepüket.
 
Kiemelném, hogy az Állami Számvevőszék a világjárvány időszakában is ellátta az Alaptörvényben és a törvényekben meghatározott feladatait. Biztosítottuk az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző funkcióját, illetve nagy hangsúlyt fektettünk a védekezésben érintett szervezetek aktív támogatására. Emellett nemzetközi konferenciákat, szemináriumokat, munkacsoportüléseket, képzéseket, tudásmegosztó rendezvényeket szerveztünk, természetesen az online térben.
 
A koronavírus-járvány időszakában aktívan járultunk hozzá a közpénzügyek fejlesztéséhez és támogattuk a jól irányított államot. Úgy vélem mindez méltó volt az Állami Számvevőszék történelméhez és örülök, hogy tevékeny részese lehettem.