Domokos László

Domokos László a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóján

2017-10-30 08:14
Magyarország versenyképességének sikerkritériumairól tartott előadást Domokso László, az Állami Számvevőszék elnöke a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóján, melyet idén a Fiatal Közgazdászok Országos Találkozójával együtt tartanak Kecskeméten. Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta: a költségvetési hiány tartós leszorítása és az adóbeszedés hatékonyságának növelése után versenyképességi szempontból különösen fontos feladat az állammenedzsment eredményességi szemléletű megújítása.

Az Állami Számvevőszék elnöke előadása elején kiemelte: az állami gazdaságpolitika – versenyképességi szempontból egyik legfontosabb – cselekvési terepe az újraelosztás mértékének meghatározása, mellyel kapcsolatban a fő cél a társadalmi hasznosság maximalizálása kell, hogy legyen. Hozzátette: a kormányzati szektor terjedelmét az elvonások mértékét jelző centralizációs és az állami szolgáltatásként visszajuttatott újraelosztási arányokkal lehet leginkább jellemezni. A zárszámadási adatok szerint 2015-ben az állam megtermelt a GDP több mint felét újra elosztotta, így látható, hogy – súlyánál fogva – az újraelosztás eredményessége és hatékonysága alapvetően befolyásolja a magyar gazdaság versenyképességét.


Domokos László kiemelte: legalább ennyire meghatározó az adóterhelés szerepe, mely az adók és járulékok együttes összegének GDP-hez viszonyított arányával határozható meg. Felidézte az elmúlt évek adatait, melyek alapján látható, hogy a korábban is magas magyarországi adóterhelést 2012-ben tovább kellett növelni, hogy a kormányzati szektor hiánya a GDP 3 százaléka alá csökkenhessen. Ezt követően azonban elindult egy nagyszabású intézkedéscsomag, mely a gazdaság kifehérítésén keresztül az adóbeszedés hatékonyságát is erősítette. „Az online pénztárgépek és az EKÁER bevezetése a várnál is nagyobb sikert hozott, így a folyamatos bevétel-növekedés miatt 2017-ben már jelentős adó- és járulékcsökkentésekre is sor kerülhetett” – mondta Domokos László.

 

Domokos László a Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozóján

 

Az ÁSZ elnöke hangsúlyozta: az adóbeszedés hatékonyságának fokozása nem öncél, hanem eszköz arra, hogy az adófizetés alól senki se vonja ki magát. Ezt követően felhívta a figyelmet a fenntartható kifehérítés modelljére, melynek lényege, hogy a gazdaság kifehérítéséből eredő többleteket az állam kisebb adókulcsok vagy célzott kedvezmények formájában az adózóknál hagyja, a kisebb adókulcsok révén pedig tovább fehéredhet a gazdaság, mivel az érintettek kevésbé motiváltak arra, hogy kivonják magukat a közterhek befizetése alól. Kifejtette: az ÁSZ a jövőben is arra törekszik majd, hogy az Alaptörvény követelményeivel összhangban feltárja, ha a közpénzeket szabálytalanul, pazarló módon használják fel. Ugyanakkor arra is törekszünk jó gyakorlatok terjesztésével, elemzések végzésével, képzések katalizálásával, hogy a pozitív folyamatok erősödjenek meg a közszférában. A költségvetési intézményeket és a köztulajdonú vállalatok irányításában legyenek jelen a korszerű menedzselési módszerek, és egyúttal érvényesüljön az átláthatóság, az elszámoltathatóság és az integritás követelménye is – zárta előadását Domokos László.

 

Az előadásról szóló bővebb tudósítást itt érheti el.