Domokos László

12 év alatt a csúcsra ért az Állami Számvevőszék

2022-07-04 08:53
Ma is jól emlékszem arra a pillanatra, amikor először léptem be az Állami Számvevőszék elnökeként a szervezet székházába. Azóta eltelt 12 év, lezárult egy ciklus. Eljött az idő, hogy visszatekintsek azokra az elképzelésekre, amelyekkel érkeztem és összegezzem azokat a tapasztalatokat, amelyeket most magammal viszek.
Büszke vagyok az elmúlt 12 év munkájára. Meggyőződésem, hogy 2022-re az Állami Számvevőszék felért a csúcsra, és napjainkra egy modern, digitális eszközparkú, az ellenőrzöttek fejlődését támogató számvevőszék képét mutatja. Ezt pedig az elmúlt években elért eredmények mellett a módszertani, digitális és technológiai fejlesztéseink, az új megközelítésű valós idejű ellenőrzéseink; a lefedettség növelése; az ellenőrzött szervezetek vezetőit támogató tevékenységünk, a lényegesség és a közérthetőség irányába tett lépéseink, valamint a számvevőszéki munka széleskörű hasznosulása erősítik.
 
Ha most azt az igen nehéz feladatot kapnám Önöktől, hogy emeljem ki azokat a legfontosabb eredményeket, illetve szakmai mérföldköveteket, amelyeket az ÁSZ az irányításom alatt ért el és valósított meg, akkor az alábbiakat említeném.
 

Vége lett a következmények nélküli ellenőrzések korszakának

Az Alaptörvény és a 2011. július elsejétől hatályos számvevőszéki törvény megerősítette az ÁSZ ellenőrzési lehetőségeit, jelentős súlyt adott a számvevőszéki ellenőrzéseknek, illetve megteremtette a számvevőszéki munka széleskörű hasznosulásának az alapjait. Ezek az új rendelkezések elősegítették a következmények nélküli ellenőrzés korszakának a megszűnését, és lehetővé tették a belső folyamatok átalakítását a tervezéstől a hasznosulásig. Lehetőségünk nyílt továbbá újragondolni a minőségbiztosítás és a humánerőforrás-gazdálkodás témaköreit, illetve nagyobb hangsúly helyeződött az ÁSZ támogató, tudásmegosztó tevékenységére is.
 

Ahogy mindig is vallottam: a rend értéket teremt

Meggyőződésem és tapasztalataim szerint ellenőrzés nélkül nincs rend, így hittel vallom, hogy a rend értéket teremt. Ellenőrzésre tehát szükség van, hiszen azokat a szabályokat, vagy azokat a törvényeket, amelyeket nem ellenőriz senki, jellemzően be sem tartják. Az évek alatt azonban felismertük, hogy nem csupán ellenőriznünk kell, hanem segítenünk is kell abban, hogy jobb irányba menjenek a folyamatok, hiszen a rend az alapja mindennek, enélkül nincs fejlődés és nincsenek új munkahelyek. Az ellenőrzések eredményessége tehát gazdaságpolitikai kérdés, ám szintén fontos a hozzáadott érték, ugyanis kizárólag értékteremtő ellenőrzések révén lehet a munkánknak tényleges és valós, társadalmi szinten is érzékelhető haszna.
 
Rendkívüli eredmények gondolom, hogy már a tavalyi esztendőben soha nem látott ellenőrzési lefedettséget értünk el: míg 2010-ben 550 szervezetet, 2020-ban már 1534 szervezetet ellenőriztünk, addig – a több mint 26 ezer közpénzt felhasználó szervezetből – 2021-ben mintegy 10.500 szervezet ellenőrzését zártuk le. Ez a mennyiségi ugrás rendkívül fontos, ugyanis a növekvő ellenőrzési lefedettség érdemben segíti elő a közpénzekkel való gazdálkodás javulását és átláthatóságát is, valamint az ÁSZ hiteles, átfogó értékelő képességét. Az elmúlt 12 évben 2.334 jelentésben és 273 elemzésben foglaltuk össze a munkánkat. 
 

A jó példa legyen ragadós: jó gyakorlatok feltárása, tudásmegosztás

A kezdetektől hittem, hogy az ellenőrzések mellett, az ÁSZ jó gyakorlatok feltárásával, illetve azok megosztásával is rendkívül sokat tehet a közpénzek szabályszerű, átlátható és eredményes felhasználásáért. Hatalmas előrelépésnek gondolom, hogy immár úgy értékeljük a törvény által kijelölt szervezeteket, hogy egyszersmind minden szükséges támogatást is megadunk a hibák kijavításához. A mai ÁSZ tehát nemcsak objektív, dokumentált bizonyíték alapú ellenőrzési vezetői megállapításokat tesz, hanem értékes partnerséget is kínál a törvényesség és az átláthatóság közérdekű szolgálatában a szervezetek felelős vezetői számára. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrzések előtt, a folyamatukban, sőt még azt követően is a fejlődést, és a hiányosságok kiküszöbölését támogató gazdag eszköztárat bocsátunk a velünk együttműködő szervezetek rendelkezésére.
 
Az ÁSZ ma már nem csupán egy ellenőr szervezet. A támogatás, a felkészítés és az oktatás hatékony eszköztárával támogatja a közpénzt és közvagyont használók fejlődését, célszerű és eredményes közfeladat ellátását. Teszi mindezt a fenntartható fejlődés, az életminőség és a közbizalom megalapozott, tartós növelése érdekében.
 

Egy dolog állandó, a változás

Rendkívül büszke vagyok arra, hogy vezető kollégáimmal, illetve az ÁSZ minden munkatársával együtt olyan szervezetet hoztunk létre, és olyan szervezetet működtetünk, amely képes volt alkalmazkodni a világjárvány következtében gyökeresen megváltozott körülményekhez is. Az elmúlt időszak ugyanis egyértelműen bizonyította, hogy a sikeresség, a versenyképesség, illetve a fenntartható megújulás csak azok számára elérhető, akik egy válság idején is képesek gondolkozni, kísérletezni és fejleszteni. A Számvevőszék kihasználta az innováció lehetőségeit és már a világjárványt megelőző időszakban olyan digitális, transzformációs, technológiai és módszertani fejlesztéseket kezdett el, majd vitt véghez, amelyek révén az ÁSZ képes volt megtízszerezni az ellenőrzött szervezetek számát a négy évvel ezelőttihez képest. Nem kevésbé fontos, hogy az innovációk révén sikerült egy olyan munkakörnyezetet is kialakítanunk, amelyben a járvány legsúlyosabb időszakában is biztosítani tudtuk a folyamatos, biztonságos munkavégzés lehetőségét minden munkatársunk számára.

Meghonosodott az integritásszemlélet a közszférában

10 évvel ezelőtt megígértem, hogy a Számvevőszék képes lesz arra, hogy rendszerszinten ellenőrizze és értékelje az egyes ágazatok korrupció elleni védettségét. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy a pandémia időszakában voltunk képesek az ÁSZ története során először értékelni az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik, intézményeik és társaságaik korrupció elleni védettségét, akkor és ott nyújtva támogatást az intézményeknek, amikor arra a legnagyobb szükségük volt.

Az elmúlt évek elkötelezett munkájának óriási eredményeként gondolok arra, hogy az integritás 2010-ben még jórészt ismeretlen fogalma ma már szerves részét képezi a közintézmények működésének.

Fókuszban az emberek és a családok

Munkám során mindig az emberek és a családok oldalán álltam. Az elmúlt 12 évben aktívan részt vettem a hazai lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, erőteljesen érveltem a személyijövedelemadó csökkentése mellett, illetve számos eszközzel dolgoztam azon, hogy a magyar gazdaság kifehéredjen.
 
Őszinte meggyőződésem, hogy 2022-re az ÁSZ megőrizve korábbi értékeit meghaladta mindannyiunk elképzeléseit, ezt pedig az elmúlt évek eredményei, innovációi, illetve jelentős szakmai előrelépései is alátámasztják mind hazai mind nemzetközi szinten. Azt is érzékelem azonban, hogy a világjárvánnyal, és annak kezelésével lezárult egy fontos időszak, az pedig már a holnap feladata újragondolni, hogy az ÁSZ milyen módon, illetve milyen eredmények reményében tud majd a közpénzügyi helyzet javításához, valamint a jól irányított államhoz hozzájárulni.
 
Éppen ezért érzem indokoltnak a változást, ami - függetlenül az elnök személyétől - lehetőséget adhat az új időszak céljainak megtervezéséhez, valamint az olyan ellenőrzésekhez, mint például a pártoké, amelyhez szeretnék már most sok erőt kívánni az ÁSZ új vezetésének.
 
Az ÁSZ a csúcson van, így véleményem szerint az elkövetkezendő néhány hónapban nincs szükség azonnali, új stratégiai döntésekre, sokkal inkább a jövőbe vezető út kijelöléséhez. Annak pedig, akinek ez az út nem folytatódik, úgy érzem, hogy a csúcson érdemes letérnie róla.