Domokos László

A jövő jelenségeit a válsággal össze kell hangolni

2021-12-07 17:55
A Költségvetési Tanács 2021. december 7-én megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta a Tanács elnökének a 2021. évi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját és a Tanács 2022. évi feladattervét.
A Költségvetési Tanács az Országgyűlés tevékenységét támogató szerv, amely testületként eljárva vesz részt a központi költségvetésről szóló törvény előkészítésében és az államadósság mértékére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésében.

Véleményt nyilvánít a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetéről, ennek keretében külön is vizsgálja a költségvetési hiány mértékét, továbbá félévente a központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásának helyzetéről, az államadósság várható alakulásáról.

A Tanács elnökének beszámolója a Tanács 2021. évi testületi döntéseit, a Tanács elnökének munkáját, valamint azokat a tevékenységeket foglalta össze, amelyek a Tanács munkájának szervezéséhez, döntései megalapozásához kapcsolódtak.  A Tanács 2022. évre vonatkozó feladattervében a kötelező feladatokon túl megállapítást nyert, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján folytatni kell a növekedésre ható és a fenntartható fejlődés feltétel- és eszközrendszer kialakítását támogató elemzések igénybevételét, amelynek keretében egy-egy témában többoldalú, egymást kiegészítő tanulmányok megrendelése lesz a cél.

A 2021. december 7-ei ülésen a Tanács megerősítette korábbi állásfoglalását miszerint bár 2021. év II. negyedévében a magyar gazdaság kiugró növekedést ért el. Ennek megőrzéséért, valamint az egyensúly helyreállításáért folyamatosan tenni kell. Egyszerre szükséges javítani a versenyképességet, a fenntarthatóságot és eredményesen kezelni a járvány újabb hullámának gazdasági hatásait.  A KT megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy az állami beruházások visszafogásával célszerű lenne a beruházási piac túlfűtöttségét mérsékelni és a jövő évre tervezett költségvetési  hiányt csökkenteni.

Az Állami Számvevőszék ebben az évben is számos elemzéssel támogatta a Költségvetési Tanács munkáját. Ezek a költségvetési és a gazdasági folyamatok féléves alakulásának értékelésével részben közvetlenül kapcsolódnak a Tanács munkájához. Részben további olyan tényezőkre fókuszálnak, amelyek jelentős hatással vannak az államadósság- mutató számlálójára, nevezőjére vagy mindkettőre.