Domokos László

Domokos László: soha nem látott ellenőrzési lefedettséget értünk el

2022-06-14 16:43
Az Állami Számvevőszék – megfelelve a törvényi előírásnak - 2022. május 12-én nyújtotta be az Országgyűlésnek a 2021. évi tevékenységét és működését bemutató tájékoztatóját, amelyet a mai napon tárgyalt az Országgyűlés. A parlamenti vitán büszkén számoltam be az ÁSZ tavaly elért eredményeiről, tapasztalatairól, illetve az azok alapján levont következtetéseiről.
Hadd kezdjem azzal, hogy az ÁSZ, mint az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve – eleget téve a törvényben meghatározott feladatkörének – az elmúlt évben is elvégezte megtervezett feladatait, így a központi költségvetés végrehajtásának, az államháztartás gazdálkodásának, az államháztartásból származó források felhasználásának, valamint a nemzeti vagyon kezelésének az ellenőrzését. Mindeközben pedig számos ponton tettünk olyan jelentős előrelépéseket, amelyekről érdemes néhány szót ejteni.
 
A szervezeten belül zajló technológiai és módszertani fejlesztéseknek köszönhetően, 2021-ben eddig soha nem látott ellenőrzési lefedettséget ért el az ÁSZ. Míg 2020-ban 1534 szervezetet ellenőriztünk, addig – a több mint 26 ezer közpénzt felhasználó szervezetből – a tavalyi évben már mintegy 10.500 szervezet ellenőrzését tudtuk lezárni. Szintén a múlt évben volt első alkalommal képes az ÁSZ arra, hogy egyidejűleg értékelje az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását, illetve a működést meghatározó alapvető szabályozási környezetük kialakítását.
 
Ugyan hosszasan sorolhatnám tovább azokat a számadatokat, amelyek a tavalyi évben elért eredményeinket szemléltetik, úgy vélem, fontosabb, hogy ezek helyett sokrétű tevékenységünk hasznosulására koncentráljak.
 
Ellenőrzésünk eredményeként például tisztulási folyamat indult el a pártok között, aminek hatása már a 2022. évi országgyűlési választások során is jól érzékelhető volt. Szintén az ÁSZ ellenőrzés kapcsán megtett intézkedések révén javult a köztestületek közpénzügyi helyzete és közfeladat-ellátása, a költségvetési szervek többségénél pedig a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható működést támogató kontrollkörnyezet kialakítása, és az eredményesség követelményeinek érvényesítése mutatott javulást. Tevékenységünkkel támogattuk a fenntartóváltással érintett egyetemek vagyongazdálkodását, illetve az ellenőrzött beruházások eredményes megvalósítását, a gazdasági társaságok esetében pedig az integritás-tudatos szabályozási környezet alapvető feltételeinek, valamint azok lényeges tartalmának a kialakításához járultunk hozzá.
 
Jelentős elmozdulás volt 2021-ben, hogy a múlt hibáinak feltárása helyett, az ÁSZ a jelen idejű ellenőrzések felé nyitott, illetve már az ellenőrzés folyamán tanácsadást nyújtott a közpénzügyi helyzet javítása mellett elkötelezett szervezetek részére. Támogató, tudásmegosztó tevékenységünk egyértelműen a tavalyi esztendő egyik fókusza volt, ugyanis az Országgyűlés 2021. június 15-én elfogadta a határozatot, amelyben egyfelől megerősítette tudásmegosztó, tanácsadó tevékenységünket, másfelől pedig kimondta, hogy támogatja az ÁSZ tanácsadó szerepének erősítését a közpénzügyi helyzet törvényességének javítása, a közfeladatellátás eredményessége, valamint a közbizalom erősítése érdekében. Ennek eredményeként számos tudástermékkel támogattuk az ellenőrzötteket: elemzéseket készítettünk, tudásmegosztó konferenciákat, szemináriumokat és vezetőképzéseket szerveztünk, valamint önteszteket, jó gyakorlatokat tettünk közzé.
 
 
Expozém zárásaként elmondtam, hogy az ÁSZ az előző évben is jelentős szerepet vállalt a teljesítménykultúra, a teljesítményalapú minőségi gazdálkodás és közpénzfelhasználás fejlesztésében, terjesztésében, illetve kereteinek és feltételrendszerének kialakításában. Egyik kiemelt célunk ugyanis a jövőre nézve, hogy az integritás kultúrájának hazai elterjesztéséhez hasonlóan, egyfajta mozgalmat indítsunk a teljesítménymérés fejlesztése, erősítése érdekében.