Domokos László

Esélyt adunk a közpénzügyi helyzet gyorsabb javulására

2022-01-03 10:24
Az utóbbi évben az Állami Számvevőszéknek egy teljesen új gondolkodási módot kellett kialakítania: a célszerű pénzköltés képességét kell megerősíteni és meg kell teremteni az ellenőrzöttek számára hiba esetén az azonnali javítás lehetőségét. Úgy gondolom, hogy nem tanárnak, hanem pedagógusnak kell lennünk: moderálni, mentorálni és „nagykorúságra nevelni” a közpénzköltő szervezeteket. Ez óriási munka, ugyanakkor meggyőződésem, hogy minden közéletben szereplőnek vállalnia kell ezt a pedagógiai szerepet is.
Az elmúlt években megkezdődött paradigmaváltás során az ÁSZ 2021-ben még nagyobb hangsúlyt fektetettet tanácsadói feladatára, elősegítve ezzel a „jól irányított állam” működését.
 
A Számvevőszék célja, hogy pozitív változások elindításával és fenntartásával a jogállamiság feltételeinek megteremtéséhez közpénzügyi szempontból járuljon hozzá. E cél megvalósítását szolgálja a szervezet egyre szélesedő tanácsadó tevékenysége, amelyet a 17/2021. (VI. 16.) határozatában az Országgyűlés is megerősített. Az ÁSZ tanácsadó és képző funkciójának keretében, a feltárt, illetve potenciális szabálytalanságok, valamint azok lényeges jellemzőinek bemutatásán és a bizonyítékokon alapuló ellenőrzési tapasztalatainak tudásmegosztásán keresztül végzi az ellenőrzött szervezetek támogatását. Az ÁSZ ennek megfelelően minél több esetben már az ellenőrzés folyamán esélyt ad a közpénzügyi helyzet javítása mellett elkötelezett szervezetek részére, továbbá öntesztekkel is támogatja a felelős vezetőket már az ellenőrzés megkezdése előtt.
 
Az Állami Számvevőszék fennállása óta első alkalommal értékelte az összes magyarországi önkormányzat és hivatal korrupció elleni védettségét, amelyet polgármesteri tanácsadói levéllel támogatott. Az ÁSZ 2020 tavaszán 3197 önkormányzat, illetve 1284 hivatal integritásának jelen idejű monitoringját kezdte el, amelynek értékelése során többszintű tanácsadói funkciót is ellátott. A tanácsadói tevékenység során felhívtuk az önkormányzati, illetve az önkormányzati, illetve hivatali vezetők figyelmét az önkormányzat, illetve hivatali alapvető működésére vonatkozó legfőbb szabályaira, továbbá segítséget nyújtottunk az adatszolgáltatás során. Az önkormányzati és társulásai (mintegy 4000) intézménynek hasonló esélyt biztosítottunk a 2021 év során.
 
A pandémia sem veszélyeztette az ÁSZ tanácsadói tevékenységét, továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk a tanácsadás fontosságára, így a találkozók az online térben folytatódtak, hozzájárulva az önkormányzatokra és hivatalokra nehezedő plusz terhek enyhítéséhez.
 
Úgy gondolom, hogy az ellenőrzött szervezeteknek lehetőséget kell adni a javításra, hogy az állam ne teher legyen, hanem biztonságot adjon. Az ÁSZ stratégiájába sem véletlenül került a 3 alappillér közé az ellenőrzés és az elemzés mellé a tanácsadás is, amellyel az ellenőrzöttek számára a működésük, gazdálkodásuk és közfeladatellátásuk javulásának esélyét ösztönözzük, ezzel is hozzájárulva az olcsóbb jól irányított állam megerősítéséhez.