Domokos László

Tanácsadásra helyezi a hangsúlyt az ÁSZ az OGY határozatnak megfelelően

2021-06-17 14:25
Az a célunk, hogy a sikernek, a fejlődésnek legyen mindenki számára jól érzékelhető mértéke és értéke. A törvény szabta feladatainknak megfelelően és a települések vezetőivel partnerségben mi a jövőben is azért dolgozunk, hogy az önkormányzatok szabályszerűen és eredményesen működjenek, a helyben élők pedig a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat kapjanak. 
Az Országgyűlés határozatban erősítette meg, hogy a jól irányított állam működésének elősegítése érdekében, támogatja az Állami Számvevőszék ellenőrzési és elemzési feladatai mellett a tanácsadó szerepének erősítését a közpénzügyi helyzet, a közfeladatellátás javulása, valamint a közbizalom erősítése érdekében.
 
Ez tovább erősíti a célunkat, hogy széles körű tudásmegosztó, támogató öntesztjeinkkel, továbbá elemzéseinkkel, tanulmányainkkal, véleményalkotásunkkal és javaslatainkkal átláthatóbbá és eredményesebbé tegyük a közpénzek felhasználását, és hozzájáruljunk a közszolgáltatásokat biztosító intézmények és rendszerek hatékony, a közjót szolgáló működéséhez. E stratégiai célkitűzés alapját adják a dokumentumokra és tényekre alapozott, objektív ellenőrzési megállapítások, amelyek minden esetben bizonyítékalapúak. Mindezt azért szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, mert az Állami Számvevőszék egy hivatali típusú audit szervezet, amelynek nincsenek nyomozati eszközei, illetve hatósági jogosítványai. Az egyes ellenőrzési megállapítások jogkövetkezményeit minden esetben a vonatkozó törvényi előírások határozzák meg, de azok érvényesítése az adott ügyben eljárási jogkörrel rendelkező hatóságok feladata.
 
Az Állami Számvevőszék a Covid-19-világjárvány miatt alapjaiban megváltozott körülmények között is nagy hangsúlyt helyezett a tudásmegosztó, tanácsadó tevékenységére. Köszönhetően az elmúlt évek technológiai, digitalizációs és módszertani fejlesztéseinek, az ellenőrzött szervezetek kisebb leterheltsége mellett, a személyes találkozást jellemzően nélkülöző módon, eredményesen tudtuk növelni az ellenőrzéssel érintettek számát. Ez azt jelenti, hogy a Számvevőszéknek 2020-ban minden eddiginél nagyobb számú, összesen 1534 szervezetnél sikerült ellenőrzésen alapuló értékeléseivel, megállapításaival, javaslataival előmozdítani a közpénzügyi helyzetet a feltárt szabálytalanságok és hiányosságok kezelésével.
 
Az elmúlt években az éves tájékoztatónkról szóló parlamenti vitákban, illetve bizottsági üléseken szinte minden évben észrevételt kaptunk arra vonatkozóan, hogy az ÁSZ nagyobb számban, illetve szélesebb körben ellenőrizze az önkormányzatokat. Meghallgatva ezeket a kéréseket olyan technológiai és módszertani fejlesztéseket indítottunk el és vittünk véghez, amelyeknek köszönhetően a Számvevőszék képessé vált arra, hogy az ellenőrzés keretében akár több ezer szervezet értékelését végezze el egy időben. Bátran mondhatom, hogy egy több mint három évtizedes kihívásnak feleltünk meg ezzel.
 
Örömmel jelentettem be az Országgyűlésnek, hogy elvégeztük az összes önkormányzat és önkormányzati hivatal egyidejű értékelését. Azokat a mindennapi működést megalapozó szabályzatokat és dokumentumokat ellenőriztük, amelyek többek között azt biztosítják, hogy az önkormányzatok szabályosan, elszámoltathatóan és csalásmentesen működjenek. Mintegy 820 településen alapvetően rendet találtunk; több mint 1050 településen pedig a polgármesterek és a jegyzők - figyelemfelhívásunk alapján - már az ellenőrzés során intézkedéseket tettek a hiányosságok megszüntetése érdekében; a további mintegy 1330 önkormányzatnál pedig rámutattunk azokra a területekre, ahol előre tudnak lépni, és elenyésző kivétellel mindenütt nyitottságra, teljes együttműködési készségre találtunk. Ez utóbbi is komoly eredmény, hiszen mutatja, hogy a legtöbb helyen ma már nemcsak ellenőrként, hanem a törvényes működésüket támogató partnerként is számolnak velünk.
 
A közérthetőség érdekében az adatszolgáltatás, a bekért dokumentumok értékelése, illetve a figyelemfelhívásunkra tett intézkedések kiértékelése alapján a Számvevőszék 1 és 5 közötti skálán le is osztályozta az egyes önkormányzatokat, ahol a 1-es osztályzat jelentette a legmagasabb, az 5-ös pedig a legkisebb korrupciós kockázatot. Összességében megnyugtatónak tartom, hogy a magyarországi önkormányzatok és hivatalaik integritásának állapota országosan 4,3-as átlagos osztályzatot ért el. Emellett beazonosítottunk 202 olyan önkormányzatot, amelyek integritásának kiépítését új, részletes ellenőrzéssel támogatjuk majd a közeljövőben.
 
Szeretném ezúttal is hangsúlyozni, hogy célunk nem az elmarasztalás, hanem a fejlődés elősegítése. Ez mind az önkormányzati vezetők, mind a helyben élők alapvető érdeke. Támogató eszköztárunk az érintettek rendelkezésére áll. A következő lépésben az ellenőrzési tapasztalataink hasznosítása érdekében az önkormányzati hivatalokat vezető jegyzőknek indítottunk többhetes online képzési programot, amihez mintegy nyolcszáz jegyző csatlakozott. Bátran mondhatom, hogy minden korábbinál nagyobb hatást gyakorolunk az önkormányzatok működésére, gazdálkodására.